Samling: Lystgass flasker og lystgass tuber

Her kan du se alle våre store lystgass flasker og lystgass tuber. Store lystgass flasker er store krempatroner med 580 gram eller 615 gram lystgass (N2O). De kan kobles til kremsifoner med 11 mm gassregulator. Koblingen av lystgass tuber til kremsifoner gjør det lettere å bruke i produksjonen for å oksidere store mengder matvarer som sauser og mousser.
De store 2000 grams lystgasstankene brukes til produksjonsmaskiner i industrien, til forskningsformål og i store bedrifter.

Hva er store lystgass flasker og lystgass tuber?

Store N2O lystgass flasker kan leveres inn på alle gjenvinningsstasjoner og alle gjenvinningsstasjoner har også en avdeling med farlig avfall eller en avdeling for gassflasker.

Hva er store lystgass flasker?

Lystgass flasker også kalt lystgass tuber er store krempatroner med 580 gram eller 615 gram lystgass (N2O).

Lystgass flasker brukes hovedsakelig i storhusholdning og industrielt i maskiner, men de kan også kobles til kremsifoner med 11 mm gassregulator. Koblingen av lystgass tuber til kremsifoner gjør det lettere å bruke i produksjonen for å oksidere store mengder matvarer som sauser, mousser og kremfløte, men brukes også av mekanikere og frisører til å skumme ulike fettvæsker.

Hvorfor bruke store lystgass tuber i stedet for små krempatroner?

Lystgass tuber er utviklet som et alternativ til tradisjonelle krempatroner, som er tungvinte å bruke i store mengder. Lystgass tuber gjør bruken av lystgass billigere enn å bruke vanlige krempatroner. Rørene er koblet til sifonflasker med en gassregulator. Det er strenge krav og EU-lover for gassregulatorer, så vi venter på at våre egne skal bli godkjent, så inntil da kan du bruke kompatible gassregulatorer fra din grossist.

Hvilke merker av store lystgass flasker finnes?

Eurowhip 615 grams lystgass flaske är vårt eget billiga märke av store lystgass flasker.

Det finns flera olika märken, varav några är av sämre kvalitet än andra. De vanligaste lystgas tuber i Norge är Fastgas, Magic Whip, Infusion Max och Smartwhip.

Store N2O lystgass flasker kan leveres inn på alle gjenvinningsstasjoner og alle gjenvinningsstasjoner har også en avdeling med farlig avfall eller en avdeling for gassflasker.

Hvordan kaste store lystgass flasker riktig?

Før du kaster store lystgass flasker, sørg for å fjerne den gjenværende N2O-gassen. Når lystgass flasken er oppbrukt eller nesten tomt, bruk den medfølgende hvite plastventilen til å tømme beholderen for den gjenværende mengden N2O-gass. Når røret er helt tomt, kan det deponeres i henhold til lokale retningslinjer for avhending av metallskrot og farlig avfall. Lystgass flasker kan leveres inn på alle gjenvinningsstasjoner og alle gjenvinningsstasjoner har også en avdeling med farlig avfall eller en avdeling for gassflasker.